Kontakty

KONTAKTY – OBCHODNÁ KANCELÁRIA
 
Otváracia doba:

Pondelok-Piatok: 8.00-16.00
 
Tel.: +421 035 77 31 082, +421 035 77 33 251
Fax: +421 035 77 32 281, +421 035 77 33 250
 
e-mail: tracon@tracon.sk
web: www.traconelectric.com
 
Odbyt:
Vedúci odbytu:

Tomáš Petruš
petrus@tracon.sk
0915 646 333

Referent odbytu:
Erik Kovačic
kovacic@tracon.sk
0915 653 300

 

Finančný úsek:
Vedúca finančného úseku:

Adriana Molnárová
0917 146 524
adriana.molnarova@tracon.sk

Referenti finančného úseku:
Ing. Monika Gőczeová
0905 944 257
financ@tracon.sk

Renáta Szokolová
0918 780 382
szokolova@tracon.sk

 

Technický úsek:
Produktový manažér:

Ing. Károly Bese
0908 751 203
bese@tracon.sk

 

 

 

TRACON SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Rozmarínová 10 ,945 01 Komárno
IČO:34 140 603
IČ DPH: SK2020400811
Peňažný ústav: VÚB, číslo účtu: 89202142/0200  
Kontakty: odbyt@tracon.sk, tracon@tracon.sk
 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA - POBOČKY
 
 
 
Bratislava a okolie:
 
Juraj Brányik
0907 731 817
blava@tracon.sk
 
 
Západné Slovensko:
Henrich Šálek
0908 737 657
salek@tracon.sk
 
 
Južné Slovensko:
Michal Szokola
0905 416 849
michalszokola@gmail.com
 
 

 

Stredné Slovensko:
Martin Bielický
0905 403 734
bielicky@tracon.sk

 

 
 
Východné Slovensko:
Rastislav Karas
0905 323 278
karas@tracon.sk