Informácie o Cookie-s

Webshop Tracon-u nezhromažďuje žiadne také údaje o Partnerovi, ktoré neboli zadané. Partner na tomto mieste pre lepšie vybavenie jeho požiadaviek vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby na jeho počítači sa umiestnil malý dátový paket(y), tzv. (cookie).

Partner môže vymazať Cookies zo svojho počítača alebo môže nastaviť prehliadač tak, aby ich používanie zakázal.

Partner berie na vedomie, že Webshop Tracon používa tzv. Krátkodobé cookies (= session cookies) a Dlhodobé cookies (= long term cookies).

Krátkodobé cookies sú len dočasné a budú ukladať informácie dovtedy, kým sa Partner bude nachádzať vo Webshop-e, potom budú vymazané.

Dlhodobé Cookies ukladajú informácie dlhšiu dobu resp. do doby ich vymazania. Doba použiteľnosti cookies závisí od nastavenia webového prehliadača používaného Partnerom.

Partner berie na vedomie, že Webshop Tracon na základe jeho funkcionality používa konverzné cookies (= conversional cookies), ktoré umožňujú analýzu jednotlivých odbytových kanálov; sledovacie cookies (= tracking cookies), ktoré spolu s konverznými cookies umožňujú presnejšiu analýzu týchto kanálov; cookies nákupných zvyklostí (= remarketing cookies), na základe ktorých Partner dostáva oznámenia a reklamy šité na mieru, Analytické cookies (= analytical cookies), ktoré analyzujú spôsob využívania webu Partnera; a nevyhnutné cookies (= inevitable cookies), ktoré poskytujú údaje o pouzívaní štandardných funkcií (napr. vyhľadávanie).