Analógový panelový merací prístroj

MERACÍ ROZSAH / PREVOD

MERANÁ VELIČINA

DRUH PRÚDU / NAPÄTIA