Modulárny merací prístroj upevniteľný na montážnu lištu

MERACÍ ROZSAH / PREVOD

MERANÁ VELIČINA

TYP ZOBRAZENIA

DRUH PRÚDU / NAPÄTIA