Modulárny merací prístroj upevniteľný na montážnu lištu