Odbočná prepichovacia svorka pre izolované vzdušné vedenia