Zvodič prepätia, SÉRIA TTV

Úlohou prepäťovej ochrany je obmedzenie prepätia vznikajúce v dôsledku priameho,  nepriameho zásahu bleskom a v dôsledku spínacích pochodov, pri galvanickej induktívnej a kapacitnej väzbe z elektrickej inštalácie na takú hodnotu, ktorá už nemôže spôsobiť poškodenie a nesprávnu činnosť v pripojených elektrických a elektronických zariadeniach.

Vzhľadom na široké energetické, napäťové a frekvenčné spektrum prepätí, je účelné vybudovať trojstupňovú koordinovane radenú ochranu, samostatná vonkajšia ochrana proti bleskom nie je dostatočná na zabráneniu poruchám spôsobeným vznikom prepätí.

Komplexný systém ochrany pred prepätím (viď v kapitole Prílohy) obsahuje tri zóny ochrany, k nim prislúcha „hrubá“ ochrana (typ 1, „B“), „stredná“ ochrana (typ 2, „C“), „kombinovaná“ ochrana (typ 1+2, „B+C“) a „jemná“ ochrana (typ 3, „D“) pred prepätím. Prístroje obsahujú vymeniteľnú vložku (okrem typov 2 so šírkou 2 modulov na pól), vložky obsahujú optický signalizátor na indikáciu ich stavu.