Regulátor jalového výkonu s meraním v jednej fáze pre 7 a 12 kondenzátorových batérií