Bočník
Meracie prístroje jednosmerného prúdu konštrukčne neumožňujú meranie veľkých prúdov ich priamym sériovým radením do prúdovodnej dráhy. Používa sa preto tzv. nepriame meranie (veľkého) jednosmerného prúdu podľa uvedenej schémy zapojenia. Na bočníku v dôsledku veľkého prechádzajúceho prúdu I vzniká úbytok napätia Um úmerný veľkosti prechádzajúceho prúdu. Úbytok napätia Um na bočníku sa meria základným meracím prístrojom - milivoltmetrom mV, jeho stupnica je kalibrovaná v Ampéroch. Tým sa meranie veľkého prúdu prevádza na meranie úbytku napätia na bočníku. Medzi svorkami bočníka sa objavuje napätie max. 75 mV, preto základné meracie prístroje majú merací rozsah do 75 mV.
TSF-30 Bočník 30A, 75mV 12,50000 EUR 11,87500 EUR 15,00000 EUR 14,25000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-40 Bočník 40A, 75mV 12,50000 EUR 11,87500 EUR 15,00000 EUR 14,25000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-50 Bočník 50A, 75mV 12,50000 EUR 11,87500 EUR 15,00000 EUR 14,25000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-75 Bočník 75A, 75mV 13,10000 EUR 12,44500 EUR 15,72000 EUR 14,93400 EUR
V štádiu spracovania
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-100 Bočník 100A, 75mV 13,10000 EUR 12,44500 EUR 15,72000 EUR 14,93400 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-150 Bočník 150A, 75mV 13,10000 EUR 12,44500 EUR 15,72000 EUR 14,93400 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-200 Bočník 200A, 75mV 17,50000 EUR 16,62500 EUR 21,00000 EUR 19,95000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-300 Bočník 300A, 75mV 20,10000 EUR 19,09500 EUR 24,12000 EUR 22,91400 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-400 Bočník 400A, 75mV 23,80000 EUR 22,61000 EUR 28,56000 EUR 27,13200 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-500 Bočník 500A, 75mV 25,80000 EUR 24,51000 EUR 30,96000 EUR 29,41200 EUR
V procese zaobstarania: 10.10.2019
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-600 Bočník 600A, 75mV 27,70000 EUR 26,31500 EUR 33,24000 EUR 31,57800 EUR
V štádiu spracovania
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-750 Bočník 750A, 75mV 39,50000 EUR 37,52500 EUR 47,40000 EUR 45,03000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-1000 Bočník 1000A, 75mV 52,80000 EUR 50,16000 EUR 63,36000 EUR 60,19200 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-1500 Bočník 1500A, 75mV 90,00000 EUR 85,50000 EUR 108,00000 EUR 102,60000 EUR
Tovar NIE JE dostupný
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-2000 Bočník 2000A, 75mV 139,80000 EUR 132,81000 EUR 167,76000 EUR 159,37200 EUR
1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-3000 Bočník 3000A, 75mV 156,90000 EUR 149,05500 EUR 188,28000 EUR 178,86600 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC