Bočník
Meracie prístroje jednosmerného prúdu konštrukčne neumožňujú meranie veľkých prúdov ich priamym sériovým radením do prúdovodnej dráhy. Používa sa preto tzv. nepriame meranie (veľkého) jednosmerného prúdu podľa uvedenej schémy zapojenia. Na bočníku v dôsledku veľkého prechádzajúceho prúdu I vzniká úbytok napätia Um úmerný veľkosti prechádzajúceho prúdu. Úbytok napätia Um na bočníku sa meria základným meracím prístrojom - milivoltmetrom mV, jeho stupnica je kalibrovaná v Ampéroch. Tým sa meranie veľkého prúdu prevádza na meranie úbytku napätia na bočníku. Medzi svorkami bočníka sa objavuje napätie max. 75 mV, preto základné meracie prístroje majú merací rozsah do 75 mV.
TSF-30
Bočník 30A, 75mV
Bez DPH 14,40000 EUR
s DPH 17,28000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-40
Bočník 40A, 75mV
Bez DPH 14,40000 EUR
s DPH 17,28000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-50
Bočník 50A, 75mV
Bez DPH 14,40000 EUR
s DPH 17,28000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-75
Bočník 75A, 75mV
Bez DPH 15,10000 EUR
s DPH 18,12000 EUR
Viac ako 2 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-100
Bočník 100A, 75mV
Bez DPH 15,10000 EUR
s DPH 18,12000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-150
Bočník 150A, 75mV
Bez DPH 15,10000 EUR
s DPH 18,12000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-200
Bočník 200A, 75mV
Bez DPH 20,10000 EUR
s DPH 24,12000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-300
Bočník 300A, 75mV
Bez DPH 23,10000 EUR
s DPH 27,72000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-400
Bočník 400A, 75mV
Bez DPH 27,40000 EUR
s DPH 32,88000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-500
Bočník 500A, 75mV
Bez DPH 29,70000 EUR
s DPH 35,64000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-600
Bočník 600A, 75mV
Bez DPH 34,00000 EUR
s DPH 40,80000 EUR
V procese zaobstarania: 31.7.2020
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-750
Bočník 750A, 75mV
Bez DPH 45,40000 EUR
s DPH 54,48000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-1000
Bočník 1000A, 75mV
Bez DPH 60,70000 EUR
s DPH 72,84000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-1500
Bočník 1500A, 75mV
Bez DPH 103,50000 EUR
s DPH 124,20000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-2000
Bočník 2000A, 75mV
Bez DPH 168,90000 EUR
s DPH 202,68000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC
TSF-3000
Bočník 3000A, 75mV
Bez DPH 180,40000 EUR
s DPH 216,48000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Meraná veličina
A
Druh Prúdu / Napätia
DC