Naša spoločnosť sa angažuje v oblasti udržateľného vývoja, sústavne robíme pokroky v záujme toho, aby bola naša ekologická stopa čo najmenšia. Vďaka nášmu solárnemu systému je naše logistické stredisko plne energeticky sebestačné. Naším cieľom je tiež, aby bol náš vozový park časom úplne elektrický, aby sme nevypúšťali oxid uhličitý do ovzdušia!