Neizolované Cu káblové oko lisované z trubky

PRIEREZ ZAPOJITEĽNÝCH VODIČOV (mm2)