Ručný merací prístroj

MERANÁ VELIČINA

DRUH PRÚDU / NAPÄTIA