Meracie prístroje

MERACÍ ROZSAH / PREVOD

MERANÁ VELIČINA

TYP ZOBRAZENIA

DRUH PRÚDU / NAPÄTIA