Jednofázový oddeľovací transformátor

MENOVITÉ NAPÄTIE (V)

MENOVITÝ PRÚD (A)