Regulátor jalového výkonu s meraním v troch fázach pre 7 a 12 kondenzátorových batérií