Regulátory jalového výkonu s meraním v troch fázach pre 18 ks kondenzátorových batérií (1- alebo 3-fázových)