Plnoautomatický regulátor jalového výkonu pre 5 kondenzátorových batérií