Spojka vodičov TRAFIX

PRIEREZ ZAPOJITEĽNÝCH VODIČOV (mm2)