Užitočné informácie

Kategórie použitia spínacích prvkov
Stupeň ochrany krytím elektrických zariadení
Triedy ochrán elektrických zariadení
Najčastejšie sa vyskytujúce vonkajšie vplyvy v elektrotechnike
Typy nízkonapäťových rozvodných sietí
Elektrotechnické značky na elektrických spotrebičoch
Ochrana pred bleskom a prepätím, ochranné zóny bleskozvodnej ochrany
Príklady zapojenia zvodičov bleskového prúdu a prepätia v elektrických inštaláciách
Automatické prepínače Y-Δ
Register objednávacích čísiel
Register príslušných technických noriem
Poznámky
Certifikát


Tracon Slovakia s.r.o. vzhľadom na postupný vývoj
si vyhradzuje právo na zmenu výrobkov,
a za prípadné tlačové chyby nenesie zodpovednosť.

  DODATOK (250 kB)