Koncový spínač

MENOVITÉ NAPÄTIE (V)

MENOVITÝ PRÚD (A)

KONTAKTY

STUPEŇ KRYTIA