Utesňovací uzáver, opravná a zalievacia súprava

VNÚTORNÝ PRIEMER TRUBIČKY PRED ZMRŠTENÍM (mm)

VNÚTORNÝ PRIEMER TRUBIČKY PO VOĽNOM ZMRŠTENÍ (mm)

DIELEKTRICKÁ PEVNOSŤ (kV/mm)