Tlačidlo, spínač a kontrolka s plastovým puzdrom

MENOVITÉ NAPÄTIE (V)

MENOVITÝ PRÚD (A)

KONTAKTY

STUPEŇ KRYTIA