Skúšanie a projektovanie osvetlenia

Ponúkané výrobky svetelnej techniky nepretržite testujeme vo vlastnej skúšobni, čím neustále garantujeme ich dobrú kvalitu pre našich obchodných partnerov.

Vyhotovenie svetelno-technického výpočtu podporujeme softvérovým systémom Relux podľa zákazníckych požiadaviek na navrhovanú osvetľovaciu sústavu.