Regulátor jalového výkonu s meraním v jednej fáze pre 5 a 7 kondenzátorových batérií