Nadomietkový spínač a zásuvka chránené voči striekajúcej vode