Vysokonapäťová káblová koncovka

DIELEKTRICKÁ PEVNOSŤ (kV/mm)