Infračervený snímač pohybu, exteriérový

STUPEŇ KRYTIA