Digitálny panelový merací prístroj

MERANÁ VELIČINA