Analógový ampérmeter pre jednosmerný prúd, meranie cez bočník, s vymeniteľnou stupnicou