Neizolované Cu predÍžené lisovacie káblové oko

PRIEREZ ZAPOJITEĽNÝCH VODIČOV (mm2)