Teplom zmrštiteľná prechodová káblová spojová súprava do 36 kV