Teplom zmrštiteľná vnútorná koncovka na jednožilové káble do 36 kV

DIELEKTRICKÁ PEVNOSŤ (kV/mm)