Teplom zmrštiteľná vonkajšia koncovka na jednožilové káble do 36 kV