Za studena zmrštiteľná vnútorná koncovka na jednožilové káble do 36 kV