MEANWELL – Modulárne napájacie zdroje, série HDR a NDR