Registrácia

Ak ste nový užívateľ, zobrazujú sa Vám spotrebné ceny bez DPH vo Webshop-e. Výsledná, celková cena je stanovená na základe množstva a ceny nákupu. Ak máte priznané zľavy u spoločnosti Tracon Slovakia, s.r.o. a ste už v našom Webshop-e registovaný, bude zobrazená aj cena bez DPH počítaná Vašou zľavou.