Prúdový chránič EVOV

MENOVITÝ PRÚD (A)

EVOV2P2503 Prúdový chránič, 2-pólový 25A, 30mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
V štádiu spracovania
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Počet pólov
2P
Menovitý prúd
25 A
EVOV2P4003 Prúdový chránič, 2-pólový 40A, 30mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
V štádiu spracovania
Menovitý prúd
40 A
Charakteristika
AC
Počet pólov
2P
Maximálny zvodový prúd
6 kA
EVOV2P6303 Prúdový chránič, 2-pólový 63A, 30mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 3 ks skladom
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
Menovitý prúd
63 A
Maximálny zvodový prúd
6 kA
EVOV2P8003 Prúdový chránič, 2-pólový 80A, 30mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
V procese zaobstarania: 10.2.2020
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Počet pólov
2P
Menovitý prúd
80 A
EVOV2P251 Prúdový chránič, 2-pólový 25A, 100mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 5 ks skladom
Menovitý prúd
25 A
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Počet pólov
2P
EVOV2P401 Prúdový chránič, 2-pólový 40A, 100mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 10 ks skladom
Charakteristika
AC
Počet pólov
2P
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Menovitý prúd
40 A
EVOV2P631 Prúdový chránič, 2-pólový 63A, 100mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Počet pólov
2P
Menovitý prúd
63 A
EVOV2P801 Prúdový chránič, 2-pólový 80A, 100mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Menovitý prúd
80 A
EVOV2P253 Prúdový chránič, 2-pólový 25A, 300mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 5 ks skladom
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Menovitý prúd
25 A
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
EVOV2P403 Prúdový chránič, 2-pólový 40A, 300mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 10 ks skladom
Menovitý prúd
40 A
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
Maximálny zvodový prúd
6 kA
EVOV2P633 Prúdový chránič, 2-pólový 63A, 300mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Menovitý prúd
63 A
EVOV2P803 Prúdový chránič, 2-pólový 80A, 300mA, 6kA, AC 18,90000 EUR 22,68000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Počet pólov
2P
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Menovitý prúd
80 A
EVOV4P2503 Prúdový chránič, 4-pólový 25A, 30mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
V štádiu spracovania
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Menovitý prúd
25 A
Počet pólov
2P
EVOV4P4003 Prúdový chránič, 4-pólový 40A, 30mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
286 ks skladom
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Menovitý prúd
40 A
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
EVOV4P6303 Prúdový chránič, 4-pólový 63A, 30mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
Viac ako 3 ks skladom
Počet pólov
2P
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Menovitý prúd
63 A
EVOV4P8003 Prúdový chránič, 4-pólový 80A, 30mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
V štádiu spracovania
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
Počet pólov
2P
Menovitý prúd
80 A
EVOV4P251 Prúdový chránič, 4-pólový 25A, 100mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
Viac ako 5 ks skladom
Počet pólov
2P
Menovitý prúd
25 A
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Charakteristika
AC
EVOV4P401 Prúdový chránič, 4-pólový 40A, 100mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
Viac ako 10 ks skladom
Menovitý prúd
40 A
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
EVOV4P631 Prúdový chránič, 4-pólový 63A, 100mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Počet pólov
2P
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Menovitý prúd
63 A
Charakteristika
AC
EVOV4P801 Prúdový chránič, 4-pólový 80A, 100mA, 6kA, AC 26,40000 EUR 31,68000 EUR
Viac ako 1 ks skladom
Počet pólov
2P
Charakteristika
AC
Maximálny zvodový prúd
6 kA
Menovitý prúd
80 A