Modulárny vypínač uzamykateľný visiacim zámkom EVOMS